CrematieBij het regelen van een uitvaart is men dikwijls onzeker als het op de vraag aankomt welke keuze er gemaakt zou worden: teraardebestelling of crematie.

Dit blijkt altijd nog een duister onderwerp waar dan ook nog wat onwaarheden rondcirkelen.

Belangrijk aspect kunnen wij alvast bevestigen: de kist wordt altijd mee gecremeerd. Of het nu een crematiekist is, of een andere kist door de familie gekozen.

Niet alleen dat, deze moet volledig volgens de wettelijke normen geassembleerd worden, immers het milieu is nu eenmaal belangrijk.

Tevens zijn er meerdere mogelijkheden als het een uitvaart met crematie betreft, waar ook de meeste mensen geen weet van hebben. Vele vragen wachten op een antwoord. Zo is het mogelijk een afscheidsplechtigheid te kiezen met kist en nadien de verassing uit te laten voeren, of de crematie vooraf laten gebeuren zodat de plechtigheid met de asurn kan geschieden.

Kan men bij een crematie aanwezig zijn?

Wat gebeurt er met de as; uitstrooien; bijzetten in een columbarium; de asurn begraven in een urnveld of een urnbos en wat met thuisbewaring? Wat zegt de wet hierover? Een asverspreiding op zee, hoe gebeurt dit? Hoelang zal de asurn bewaard blijven?

Crematie

En hoe zit het nu met die pacemaker of eventuele protheses? Wat met bepaalde persoonlijke bezittingen die men wenst mee te geven? Enz…

Ook hier is het de taak van de begrafenisondernemer u in deze moeilijke keuzes met raad en daad bij te staan. De wetgeving wordt hierin nageleefd en opgevolgd dankzij onze beroepsvereniging, waarvan alle leden maandelijkse updates ontvangen zodat de juiste informatie aan de nabestaanden kan weergegeven worden. Het spreekt voor zich dat ook de nabestaanden en de wensen van de overledene hierin bijstand krijgen om de juiste wens te respecteren, conform de opgelegde wetten.

Ons doel is om dat laatste afscheid, hoe pijnlijk ook, nederig maar volledig persoonlijk, eerlijk en sereen te laten verlopen zodat dat laatste wat men bij een afscheid nog kan doen iets tastbaars is, waar men steun uit kan putten om het rouwproces zo goed mogelijk te kunnen verwerken.