UitvaartEen begrafenis regelen is niet altijd evident.

Niet iedereen spreekt immers graag over uitdrukkelijke wensen voor een uitvaart tijdens zijn leven.

Iedereen wordt geboren en iedereen weet dat er een dag komt dat men zal sterven. “Wanneer”, dat weet gelukkig niemand. Door een slepende ziekte kan men dit via medische begeleiding wel zien aankomen of inschatten, maar toch gebeurt het altijd nog onverwacht. Voor iemand die plots uit het leven gerukt werd komt de klap helemaal hard aan.

De meesten onder ons hebben dit gelukkig voor de eerste keer te regelen en een hoop vragen komen dan op je af, terwijl het verdriet immens is. Het is dus aan de begrafenisondernemer om de familie hierin van het begin tot het einde te begeleiden. Liefst op een respectvolle en serene manier. Ook vóór het overlijden kan een uitvaart reeds besproken worden. De uiteindelijke gedetailleerde afspraken kunnen dan na het overlijden verder uitgewerkt worden.

 

begrafenisUitdrukkelijke wensen vooraf vastleggen kan altijd. Men kan zelfs nog een stapje verder gaan en op de gemeente een laatste wilsbeschikking vastleggen. Deze wordt bij iedere aangifte van overlijden door de burgerlijke stand nagekeken en dit is dan ook het wettige document dat uiteindelijk beslist hoe de uitvaart zal uitgevoerd worden.

Indien de nabestaanden dan geen weet hebben van een bepaalde wens kan mede door deze wilsbeschikking duidelijk worden of een begrafenis of crematie gewenst werd.

Men kan ook wensen het stoffelijk overschot te schenken aan de wetenschap.
Ook hierin kunnen wij u ten allen tijde met raad en daad bijstaan. Via de gewenste universiteit zullen ook dan de nodige documenten worden opgemaakt. Hier moet men wel vooraf reeds beslissen of men een begrafenis of een crematie zou wensen. Het lichaam moet dan immers binnen de 48 uur naar de universiteit vervoerd worden met daarbij de toelating tot begraven of crematie.

Hoe dan ook onze medewerkers staan altijd voor u klaar in deze moeilijke periode van het leven om u ten allen tijden bij te staan met uw verlies.