In onze rouwcentra bestaat de mogelijkheid om op een serene, persoonlijke én intiemere sfeer dan in een grote aula, afscheid te nemen van uw dierbare overledene. De plechtigheden kunnen worden uitgevoerd volgens alle geloofsovertuigingen en dit in samenwerking met onze eigen voorgangers van consulenten. Het streven naar een verpersoonlijking van een plechtigheid geeft een passend voorbeeld van het “rouwen voor” en “verwerken van” een groot gemis.

Locatie Auditoria & Rouwcentra:

• 2660 Hoboken, De Bruynlaan 177
• 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 10
• 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 68

Ons rouwcentrum bestaat uit rouw- en verzorgingskamers uitgerust met hygiënische koeltafels. Er is altijd mogelijkheid tot het brengen van laatste groet van een gelegenheid tot samenkomst voor de begrafenis. Onze gekwalificeerde medewerkers staan ​​in een verzorgde en respectvolle opbaring van de overledene.